Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 

 BAŞKONSOLOSLUK DUYURULARI ve BİLGİ NOTLARI

AB'NİN ".EU" UZANTILI INTERNET ALAN ADI UYGULAMASI HAKKINDA NOT
5/24/2010 - Duyuru

AB kurumları tarafından; Avrupa' daki resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler için ".eu" ile sonlanan internet adreslerine sahip olacak bir üst seviyeli internet alanı oluşturulması çalışmaları başlatılmış ve üst seviyeli internet alanı kayıt işlemlerini yürütmek üzere kar amacı gütmeyen "EURID" ( www.emid.eu) isimli kuruluş görevlendirilmiştir. '.eu' alan adının küresel rekabette tek Avrupa pazarı algısının gelişmesine hizmet edeceği ve AB kimliğini öne çıkaracağı düşünülmektedir.

Üst seviyeli internet alanı oluşturma çalışmaları kapsamında 'Ön kayıt süreci' (Sun rise period) 07 Aralik 2005 tarihinde başlayacaktır. Ön kayıt süreci, isimleri üzerinde öncelikli hak sahibi resmi kurumlar ve ticari kuruluşların basvurularına öncelik tanınması için öngörülen, her biri iki ay olmak üzere toplam dört ay sürecek iki aşamalı bir ön başvuru dönemidir. Kayıt sisteminin başlıca özelliklerinden biri, vatandaşlık bakımından kısıtlama öngörülmemesidir. Ön kayıt süreci kapsamında, AB ülkelerinde ikamet eden veya kayıtlı iş sahibi olan Türk vatandaşlarının başvuruda bulunmaları mümkün olabilecektir.

Ön kayıt sürecinde ‘.eu' ile sonlanacak alan adı almak için başvuruda bulunacakların:
1- 733/2002 No'lu Avrupa Parlementosu ve Konsey Tüzüğünün 4.(2) Maddesinde belirtilen genel yeterlilik şartlarına sahip olması (Örnek: AB sınırları içinde ikamet eden gerçek kişi; tescilli ofisi, merkezi idaresi veya esas iş merkezi AB sınırları içinde olan ticari işletme; ulusal hukuka halel getirmeyecek şekilde AB sınırları içinde kurulmuş kurum ve kuruluş olmak).
2. 874/2004 No'lu Konsey Tüzüğü'nün 10.(1) Maddesinde belirtilen özel yeterlilik şartlarına sahip olması (Örnek:ulusal hukuk veya AB hukuku tarafindan kabul görmüş AB veya ulusal marka vb.gibi öncelikli haklara sahip olmak; şirket isimleri, ticaret ünvanlarına sahip olmak).
3. Tasdik edilmiş öncelikli haklara iliskin listesini hazırlaması.
4. Öncelikli haklara sahip olduğunu gösterir yazılı kanıtlara sahip olması (örnek: marka tescil numarası, resmi gazetede yayınlanmış bir öncelikli hak söz konusu ise, resmi gazete sayısı vb,). gerekmektedir.

Geçmişte yaşanan deneyimler; internette alan adları spekülatörler tarafından tescil ettirilen birçok marka veya ismi daha sonra gerçek hak sahiplerinin ciddi paralar ödeyerek geri almak zorunda kaldıklarını göstermiştir. ‘,eu' uzantılı alan adlarını tescil ettirebilmek için kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı düşünülürse AB' ye özgü, üst seviye bir alan adı olan ".eu" adresi için tescil başvurularının başlayacağı 07 Aralık 2005'de, AB ülkelerinde ikamet eden veya kayıtlı iş sahibi olan Türk vatandaşlarımızın, tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartları taşiyor olmaları durumunda gecikmeden başvurularını yapmalarında fayda görülmektedir. Zira, kayıt sürecinde "önce gelen hizmeti önce görür (first come-first serve)" prensibi geçerli olacaktır. Örneğin; alan adı olarak kullanılmak üzere basvuru yapılan bir isim üzerinde, belgeleriyle birlikte, öncelikli bir hakka sahip olduıunu iddia eden kişiler veya kuruluşlar arasinda ismi tescil ettirme hakki ilk basvuruyu yapana verilecektir.

Alan adının tescil edilebilmesi için EURID adlı resmi kurum tarafindan yetkilendirilen kuruluslara müracat etmek gerekecektir. Başvurular internet ortamında yapılacaktır. Tescil başvurularını kabul edebilecek kuruluşların hangileri olduğuna ilişkin ayrıntılı listeye http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang=enadresinden erişebilmek mümkündür.

7 Aralıkta baslayacak ve dört ay sürecek olan ön kayıt sürecinin bitmesini müteakip başlayacak süreçte yukarıda bahsedilen genel yeterlilik şartlarına sahip olan herkes ‘.eu' ile sonlanacak alan adı talebinde bulunabilecektir. Bu süreçte de "önce gelen hizmeti önce görür" prensibi geçerli olacaktır.

‘.eu' uzantılı alan adlarına ilişkin sürecin net olarak anlaşılması bakımından internet ortamında erişilebilecek;

1) REGULATION (EC) No 733/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain (özellikle 4. maddesi hem "ön kayıt sürecinde" hem de onun sonrasında baslayacak genel başvuru sürecinde .eu uzantılı alan adı tescil ettirmek için gerekli olan genel yeterlilik şartlarına ilişkin hükümdür).

2) COMMlSSION REGULATION (EC) No 874/2004 of 28 April 2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration (Özellikle 10. Maddesi "ön kayıt sürecinde" tescil başvurusu yapabilmek için gerekli olan öncelikli haklara iliskindir).

3) Sunrise Rules (Kayıt sürecinde izlenecek prosedürlere iliskindir)

dökümanların ayrıntılı olarak incelenmesi önem arz etmektedir.

Bu sürece ilişkin her türlü bilgi ve belgeye kayıt sürecini yürütmek üzere görevlendirilen "EURid" isimli kuruluşun web sitesinden ( www.eurid.eu ) erişmek mümkündür.

REGULATION (EC)No 733/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENTAND OF THE COUNCIL of 22 April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain

2 COMMISSION REGULATION (EC) No 87412004 of 28 April 2004 layingdown public policy rules concerning the implementation and fuctions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration<<< Back <<<
 
 
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.