Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 

 BAŞKONSOLOSLUK DUYURULARI ve BİLGİ NOTLARI

Sona Ermiş Evliliklerde Velayet Kararının Türkiye'de Tenfizine İlişkin Duyuru
5/24/2010 - Duyuru

Pasaport Kanunun 17. maddesine göre çocuklara pasaport verilmesi, hem annenin hem de babanın ortak muvafakatine bağlıdır. Özellikle sona eren evliliklerde, çocukların velayeti hakkında yabancı ülke mahkemelerinde bir karar alınmış dahi olsa, bu kararın Türkiye'de tanınması ve tenfizi işlemi yapılmadan, ( Türk kanunları açısından kanuni mümessiller anne ve baba olmaya devam edeceğinden) çocuklara düzenlenecek pasaportlar için her ikisinin de muvafakatinin alınması gerekmektedir.

Kararın Türkiye'de tanınması işleminin yapılmadığı durumlarda ve özellikle boşanma sonrası anlaşmazlıklarda, çocuğa pasaport verilmesine eşlerden birinin muvafakat etmediği, bu nedenle çocuğa pasaport verilemediği durumlar olabilmektedir. Bu durumun aşılabilmesi için, aşağıda adı belirtilen Türkiye ve İngiltere'nin de taraf olduğu anlaşmada öngörülen usule göre yabancı mahkemede alınan velayet kararının süratli bir şekilde Türkiye'de tanınması işlemi yapılabilecektir.

Türkiye'nin de taraf olduğu 20.5.1980 tarihli " Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" nin 4. maddesine göre, anlaşmayı imzalayan ve onaylayan taraf ülkelerden birinde bir çocuğun velayetine ilişkin bir karar alıp da bunu başka bir Akit Devlette tanınmasını ve tenfiz edilmesini arzu eden kişi, bu amaçla, taraf ülkenin Devletin Merkezi Makamına bir talepname sunabilir".

İngiltere'de alınan velayet kararının süratle Türkiye'de tanınması için başvuru yapılacak makamın adı ve adresi aşağıda belirtilmiştir.

The Chancellor's Department
Trevelyon House
30 Great Peter Street
London SW1 2BY

Yapılacak yazılı talebe eklenmesi gereken belgeler;

1. Talepte bulunduğunuz merkezi makamı, sizin adınıza hareket etmeye veya bu amaçla başka bir temsilci atamaya yetkili kılan bir belge/ vekaletname,

2. Kararın aslı veya tasdikli örneği ,

3. Velayet kararı kanuni temsilcilerden (anne ya da babanın) birinin yokluğunda alınmış ise kararın kanuni bir biçimde diğer tarafa bildirilmiş ya da tebliğ edilmiş olduğunu gösteren belge,

4. Alınan kararın bulunulan ülke kanunlarına göre uygulanabilir olduğunu gösteren bir belge,

5. Mümkün olduğu takdirde, çocuğun talepte bulunulan devlette nerede bulunduğunu veya bulunabileceğini belirten bir beyan;

6. Çocuğun velayetinin ne şekilde yeniden tesis edilebileceğine ilişkin teklif,

7. Belgelerin Türkçe tercümesi.

Bu durumda, velayet kararının alındığı ülkenin (İngiltere) merkezi makamı başvuruyu Türkiye'nin Adalet Bakanlığına iletmekte, bu kanalla, konu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmektedir. Savcılık davacı adına tenfiz davası açmakta ve dosyayı takip etmekte , davacının duruşmalarda hazır bulunmaması halinde dahi dava düşmemektedir. Dava sonuçlandığında Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgililere tebligat yapılmaktadır.

Özellikle biten evliliklerde, anne ya da babadan birinin çocuğa pasaport verilmesine muvafakat etmediği ve sorunun çözümlenemediği durumlarda vatandaşlarımızın yukarda belirtilen yolu takip etmesi faydalı olabilecektir.


<<< Back <<<
 
 
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.