BEDELLİ ASKERLİK ONLINE RANDEVU SİSTEMİ

 
 

 

Lütfen randevu almadan önce, aşağıdaki hususları dikkatlice okuyunuz.

Bu randevu modülü sadece BEDELLİ ASKERLİK başvuruları içindir. Dövizle askerlik başvuruları için randevular sadece www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden alınabilmektedir.

Bu modül vastasıyla BEDELLİ ASKERLİK dışında alacağınız randevular geçersiz sayılacaktır.

--------------

Bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 52’inci madde 13 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanacak Olanlar:

-        1 Ocak 1988 (bu tarih dahil) tarihinden önce doğmuş olanlar (Mahkeme tarafından resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılan yaş düzeltmeleri haricindekiler dikkate alınmayacaktır)

-         Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar

-         Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlardan yaş şartını taşıyor olanlar

-         Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanlar

Yukarıdaki şartları taşıyan ve bedelli askerlik yapmaya istekli olan vatandaşlarımızın Nüfus Cüzdanlarının aslı ile birlikte 13 Şubat 2015 (dahil) tarihine kadar şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. Peşin olarak ödenmesi gereken tutar 18.000 TL olup, taksit seçeneği bulunmamaktadır (Adres bilgilerini gösterir 2 adet fatura ve ödenecek paranın kaynağını gösterir bir belgenin de ibraz edilmesi banka tarafından ödeme esnasında talep edilecektir).

Daha önce dövizle askerlik hizmeti kapsamında başvuruda bulunarak ödeme yapmış olanların ödemiş oldukları tutarların bedelli askerlik için yapılacak ödemeye sayılması mümkün olamayacaktır. Ancak, bu durumdaki vatandaşlarımız bedelli askerlik işlemlerinin tamamlanmasını takiben daha önce dövizle askerlik için yapılan ödemelerin iadesi için başvuruda bulunulabileceklerdir.

Ayrıca, başvuracak vatandaşlarımızın yapacakları ödemeyi takiben Başkonsolosluğumuzdan işlemlerini en geç 13 Şubat 2015 (dahil) gününe kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 
Accept

Ana Sayfa